Saksi raamatukogu

Mehhiko

Väljapanek "Mehhiko" Väljapanek "Mehhiko"24. juu­list 31. augus­ti­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Mehhiko”.

Väljapanek Airi Pajumaa foto­dest. Airi Pajumaa elas ja töö­tas mõni aas­ta Mehhikos ja õpe­tas seal põlis­rah­vas­te — maia­de ja astee­ki­de — las­te­le ing­li­se keelt.

Viru säru” läbi kolme aastakümne

7. juu­nist 7. juu­li­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „„Viru säru” läbi kol­me aas­ta­küm­ne”.

Näitus tut­vus­tab „Viru säru” aas­ta­tel 1986–2008.

Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised

Väljapanek "Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised" Väljapanek "Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised"17. april­list 17. juu­ni­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Arabella, Emmeliine, Paula, pre­si­dent ja tei­sed”.

Väljapanek tut­vus­tab täna­vu 85-aastaseks saa­va kir­ja­ni­ku Aino Perviku loomingut.

Lilleline kevad

Näitus "Lilleline kevad" Näitus "Lilleline kevad"17. april­list 16. juu­ni­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Lilleline kevad”.

Näitus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Urve Laiduse pliiat­si­joo­nis­tusi ja akvarelle.

Kui teil on küsi­mu­si, siis aita­me lei­da vas­tu­seid! Õppida pole kuna­gi hilja!
Õige aeg on õppida!

Liimi sisse joonistamine

Näitus "Liimi sisse joonistamine" Näitus "Liimi sisse joonistamine"7. veebruarist 7. april­li­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Liimi sis­se joo­nis­ta­mi­ne”.

Näitus tut­vus­tab käsi­töö­rin­gi töid.
Tööde val­mis­ta­mi­ne: vedel PVA liim vala­tak­se raa­mi ning sel­le sis­se joo­nis­ta­tak­se gua­š­ši­de­ga ja pul­ga­ga abst­rakt­ne vär­vi­de mäng.
Lisa: „Lõngamustrid”, raa­mi val­mis­ta­mi­ne, nae­lu­ta­mi­ne, lõn­gast must­ri­te tegemine.

Erik Tohvri — 2016. aasta loetuim kirjanik meie raamatukogus

Raamatuväljapanek "Erik Tohvri - 2016. aasta loetuim kirjanik meie raamatukogus"14. veebruarist 10. märt­si­ni Saksi raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Erik Tohvri — 2016. aas­ta loet­uim kir­ja­nik meie raa­ma­tu­ko­gus”.

Väljapanek tut­vus­tab Erik Tohvri loo­min­gut ja tema elukäiku.

Pühade aeguTapa Interneti- ja Infopunkt ava­tud 23. det­semb­ril 10–15,
24. ja 31. det­semb­ril sule­tud.

Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud 23. det­semb­ril ava­tud 10–15,
26. ja 30. det­semb­ril sule­tud.

Muudel päe­va­del raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel aegadel.

Moonika märgid

2. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Moonika mär­gid”.

Näitus tut­vus­tab Monika Lootuse nõuka-aja lõpu mär­gi­ko­gu. Kõigile on sealt mida­gi — mõne­le nos­tal­giat, mõne­le aja­loo­li­ne avastusretk.

Elujooned — Viivi Luik 70

2. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Elujooned — Viivi Luik 70”.

Väljapanek tut­vus­tab Viivi Luige loo­min­gut. Näide tema luu­le­tu­sest „Eluraskus”

Radiaatorid küta­vad tuba, kaa­bel vin­ger­dab mullapinnas
Kell neli on pime juba ühes õiges põh­ja­maa linnas.
Kus mujal on sil­mad nii sel­ged või pääd nõn­da too­rest puust.
Õhus han­gu­vad lume­hel­bed ja sõna ei tule suust.

« Vanemad uudised