Näituse „Akvarellide tappev tabamatus” avamine ning luulekogude „Elujooned” ja „101 haikut” esitlus

19. maist 30. sep­temb­rini on Jäneda los­sis üle­val Kai-Mai Olbri näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”. Näituse ava­mine toi­mub 19. mail kell 17.00 ning sellele järg­neb luu­le­ko­gude …

Raamatuesitlus – Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“

23. märt­sil kl 18.00 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas (I kor­ru­sel) raa­ma­tu­e­sit­lus. Martin Kukk „Reeturlik met­sa­vend. Krolli esi­mene juurd­lus“. Kriminaalsed sünd­mu­sed leia­vad aset 1953. aas­tal Tapa rajoo­nis, …