Väljapanek "Šokolaad - kuninglik maius"Väljapanek "Šokolaad - kuninglik maius"16. jaa­nua­rist 27. veebruarini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Šokolaad – kuning­lik maius”.

Šokolaad sai Euroopale tun­tuks Kolumbuse Ameerika avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sajandi algul levis šoko­laadi val­mis­ta­mise ja joo­mise komme Inglismaale ja ala­tes 19. sajandi tei­sest poo­lest said šoko­laa­diga hakata maius­tama ka eest­la­sed.