Näitus "Veelinnurahvas"Näitus "Veelinnurahvas"6. veebruarist 30. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Veelinnurahvas”.

MTÜ Fenno Ugria Asutuse, Eesti Instituudi ja Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse koos­ta­tud näi­tus tut­vus­tab Lennart Meri fil­mi­rän­na­kuid aas­ta­tel 1969–1988. Näitus on üle­val lossi 1. kor­ruse kori­do­ris.