Plakat üritusele "Soome-ugri rahvastest - keelest ja meelest"16. veebruaril kell 11.00 Jäneda los­sis „Soome-ugri rah­vas­test – kee­lest ja mee­lest”.

Näituse „Veelinnurahvas” juurde kuu­luv koh­tu­mine, kus Fenno-Ugria Asutuse hõi­mu­kes­kuse juha­taja Jaak Prozes rää­gib soome-ugri rah­vas­test. Üritus toi­mub lossi saa­lis.