6.–10. märt­sini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud.

Pikendussoov on või­ma­lik edas­tada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule aad­res­sil

või tele­fo­nil 323 2081.