Imerohi

Näitus "Imerohi"

Näitus "Imerohi"23. märt­sist 28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Imerohi”.

Paljud täna­sed lap­se­va­nemad mäle­ta­vad kind­las­ti oma lap­se­põl­vest Ene-Maris Tali las­te­la­vas­tust, kus rohu­tead­la­sed Aleksander Suhkur ja Peeter Pipar lap­si pai­lap­sii­ni­ga ter­veks ravisid.
Näitus "Imerohi"Nüüd on lood pai­lap­sii­ni suu­re­pä­ra­sest ravi­toi­mest jõud­nud ka raa­ma­tu­s­se. Kokku seit­se eri­ne­vat lugu, mil­les las­te­le ja lap­se­va­ne­ma­te­le teada-tuntud tõved lap­si kim­bu­ta­vad. Lõbusate lugu­de sis­se on pei­de­tud õpet­li­kud ivad. Kristina Reinelleri illust­rat­sioo­nid muu­da­vad raa­ma­tu „Pailapsiin“ kenaks ter­vikuks. Raamatu ori­gi­naa­lil­lust­rat­sioo­ne saab nüüd näha ka Tapa linnaraamatukogus.