60 aastat väärtkirjandust

Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust" Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust"1.–28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „60 aas­tat väärt­kir­jan­dust”.

Kultuuriajakiri Loomingu Raamatukogu tähis­tab sel aas­tal 60 aasta möö­du­mist oma esi­m­ese numbri ilmu­mi­sest. Tänaseks on LR logoga raa­ma­tuid ilmu­nud juba pool­teist tuhat.