Väljapanek "Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!" Väljapanek "Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!"10. april­list 26. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Millest küll on teh­tud väi­ke­sed tüd­ru­kud!”.

Klaasvitriinis võib imet­leda šoko­laa­di­pa­be­rite kol­lekt­siooni. Möödunud sajan­dil oli tüd­ru­kute seas väga pop koguda šokolaadi- ja kom­mi­pa­be­reid. Need olid ju nii ilu­sad ! Sõbrannad said oma­va­hel kogusid võr­relda, vaja­du­sel ka vahe­tus­kaupa teha ja arut­leda, et mil­line see kõige parem šoko­laad ikka on.