11. april­list 11. maini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Riiulitäis kir­ja­täh­tede võlu­jõudu. Aino Pervik 85”.

Väljapanek Eesti tun­tud ja armas­ta­tud las­te­kir­ja­niku Aino Perviku loo­min­gust. Aino Pervik saab 22. april­lil 85-aastaseks ja on aktiiv­selt tegev ning kõrg­ta­se­mel kir­ja­nik, kelle raa­ma­tuid loe­vad mit­med põlv­kon­nad.