Näitus "Metskits - aasta loom"10. maist 8. juu­nini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Metskits – aasta loom”.

Metskits on meie metsade üks ilu­samaid ja graat­si­li­se­maid loomi. Ta on täna­vu­seks aasta loo­maks vali­tud sel põh­ju­sel, et mõne aasta taguste ras­kete tal­vede järel, mil popu­lat­sioon kõvasti kaha­nes, on mets­kits jälle kenasti näh­ta­vaks saa­nud. Näitusel on teave mets­kitse elust, raa­ma­tud tema kohta, sokusar­ved ning neist val­mis­ta­tud ese­med.