Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"3. maist 2. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Vikerkaarest läbi astu­nud pil­velam­mas”.

Aino Perviku vigu­ri­jut­tu­des muu­tub lam­mas samb­laks. Raamatu „Draakonid võõr­sil“ draa­ko­ni­lap­sed pääs­ta­vad lam­bad põle­vast lau­dast. Paula läheb maale vanaema-vanaisa juurde keva­det vaa­tama ja kohtab kada­kate vahel ka lam­baid.
Väike valge pil­velam­mas aga rändab läbi viker­kaare ja iga värv toob kaasa oma värvi maa­ilma. Äkki toob väike pil­velam­mas värve ka kir­ja­niku igasse päeva ? Kuigi Aino Pervik mär­kab elu värve ise ehk pare­mi­nigi.
Raamatunäitusel on väl­jas Aino Perviku tõsi­sed ja viguriga lam­ba­lood. Pilvelammastel aita­sid läbi viker­kaare minna Tapa Gümnaasiumi folk­loo­ri­ringi lap­sed.