Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"3. maist 2. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kunksmoor soo­vi­tab”.

Kunksmoor on Aino Perviku raa­ma­tu­te­ge­las­test üks kuul­sa­maid. Teada on ka tema oskus saada tõbe­dest ja häda­dest lahti ravim­tai­mede abil. Seetõttu võib meie näi­tu­selt leida raa­ma­tuid ravim­tai­mede kohta ja Kunksmoori häid nõu­an­deid.
Kapten Trumm on samuti kohal, pal­der­ja­ni­juure pilt ja tärin­gud ka.