Näitus "EV 100. Eestimaa kuldsed pojad ja tütred"2.–30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus EV 100. Eestimaa kuld­sed pojad ja tüt­red”.

20. sajand oli Eestis esi­mene tõe­line spor­di­sajand. See sajand andis palju spor­di­tähti ja suuri isik­susi, tänu kelle ette­as­te­tele on sport kas­va­nud huvi­ta­vaks ja köit­vaks. Olümpiamängudel osa­le­mise õigus anti Eestile 1920. a., kui meie esin­dusele või­mal­dati osa­võtt Antverpeni olüm­pia­män­gu­dest. Tõstjast Alfred Neulandist sai seal esi­mene eest­la­sest olüm­pia­võitja. Nüüdseks on eest­la­sed võit­nud kokku 26 olüm­pia­kulda, mis on igati suur saa­vu­tus ühe väi­kese riigi jaoks.