Luulekogude "Elujooned" ja "101 haikut" esitlus - plakat19. maist 30. sep­temb­rini on Jäneda los­sis üle­val Kai-Mai Olbri näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”.

Näituse ava­mine toi­mub 19. mail kell 17.00 ning sellele järg­neb luu­le­ko­gude „Elujooned” ja „101 hai­kut” esit­lu­sega luu­le­õhtu.
Kitarril musit­see­rib Madis Ristimägi.