Laulupidu on südame asi

Raamatunäitus "Laulupidu on südame asi." Raamatunäitus "Laulupidu on südame asi."1. juu­nist 16. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Laulupidu on südame asi”.

Lennart Meri ütles 1999. aasta lau­lu­peo ava­kõ­nes : „Laulupidu on südame asi. Nagu eesti keel ja meel, nagu armas­tus.”
Raamatunäitusel on välja pan­dud raa­ma­tud meie lau­lu­pi­dude aja­loost.