Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!"

5. juu­nist 21. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Loe oma rõõ­muks!”.

Väljapanek suve­lu­ge­mise soo­vi­tus­ni­me­kir­jade raa­ma­tu­test 2.–6. klas­side õpi­las­tele.

Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!"Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!" Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks!"