Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"8. juu­nist 17. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Hundid söö­nud, lam­bad ter­ved”.

Piret Mildebergi illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­tes on hun­did söö­nud ja lam­bad ter­ved. Kunstniku raa­ma­tu­pilti­dele mahu­vad ära nii mets- kui kodu­loo­mad. Lapsepõlvest peale on ta loomi hul­lu­pööra armas­ta­nud ja kül­lap see­pä­rast neid nii arvu­kalt joo­nis­ta­nud.

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved" Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"Piret Mildebergi kunst­ni­ku­nimi on Pirrus. Nii on teda juba väi­ke­sest saati kut­sus­tud.
Pirruse pilti­del on loo­mad suu­red ja sel­ged ja alati ära­tun­ta­vad. Kunstnik on tõde­nud, et talle süda­mest meel­dib joo­nis­tada, eriti loomi, linde ja putu­kaid.
Kunstnikud Piret ja Jüri Mildeberg ela­vad Sassipoja talus. Huvitav, kas mõni lähe­duses elav loom end mai­kuus ka Pirruse juu­be­liks end ilmu­tas ?