Väljapanek "Igal tassil oma lugu"8. juu­nist 28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Igal tas­sil oma lugu”.

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"Kollektsioneerimine võib alguse saada puht­ju­hus­li­kult. Seekord oli tõu­ke­jõuks tele­saade, kus oma­aegne menu­kas tele­aja­kir­ja­nik Moidela Tõnisson rää­kis oma kruuside kogust. Pea igalt oma rei­silt tõi ta suve­nii­riks kaasa kruusi. Mõte tun­dus tore ja jär­gi­mist vää­riv. Kuidagi kuju­nes aga nii, et kruuside ase­mel hak­ka­sid kogu­nema hoo­piski tas­sid. Ja pole need kõik mitte rei­si­delt too­dud (mõned küll), vaid pigem tähis­ta­vad nad mõnda eri­list sünd­must, on seo­tud mõne kalli ini­me­sega.
Igal tas­sil on oma lugu. Nad oota­vad puh­vet­ka­pis kan­nat­li­kult oma hetke. Ja kui tuline kohv on tassi vala­tud, esi­mene lonks võe­tud, siis mee­nub ka lugu, mis toob nae­ra­tuse näole, vahel ka pisara sil­ma­nurka, kuid igal juhul toob hinge soo­just ja kin­ni­tab aru­saa­mist, et meie elus on nii palju ilu­sat …