Suvekoertega maale

Raamatunäitus "Suvekoertega maale"24. juu­list 28. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suvekoertega maale”.

Raamatunäitusel läheme suve­koer­tega maale. Lihtsalt suve­ko­dusse mõnu­sasti aega veetma või vana­va­ne­ma­tele külla ja appi, puh­kama, ter­vist paran­dama, seik­lusi otsima või just vas­tu­oksa rahu leidma.

Või tões­tust saama, et maal on elu täiesti ole­mas. Ja veel mil­line elu ! Selline, et maale tasub elama asuda.