Kersti Burk
juha­taja
323 2080

Ere Käärmaa
juha­taja ase­täitja
323 2087

Mae Mitt
komp­lek­tee­rija
323 2085

Vahur Saaremets
IT-spetsialist
323 2084

Laste- ja noorteosakond


Ave Fohs
raa­ma­tu­ko­gu­hoidja
323 2082

Elly Born
raa­ma­tu­ko­gu­hoidja
323 2082

Täiskasvanute osakond


Rita Lillesalu
raa­ma­tu­ko­gu­hoidja
323 2081

Aime Kirsipuu
raa­ma­tu­ko­gu­hoidja
323 2081

Interneti- ja infopunkt


Signe Vorm
info­töö­taja
323 2088