Ellen Niiduga Midrimaal 2015

Ellen Niiduga Midrimaal 2015 logo“Romaane tuleb lugeda. Aga luuletusi peab lugema. Mul on rõõmus meel, et nii paljud kirjandushuvilised on seda taibanud,” lausus Ellen Niit oma pöördumises esimestele Midrimaa etluskonkursi lastele ja juhendajatele 2009. aasta kevadel.
Tapa Vallavalitsus, Tapa Linnaraamatukogu ja Tapa Valla Kirjandusklubi kutsuvad viiendat korda üleriigilisele laste etlusvõistlusele „Ellen Niiduga Midrimaal“.

VÕISTLUSJUHEND

Iga maakond/linn otsustab oma esindaja valimise korra üle iseseisvalt.

Lõppvõistlus:

 1. Aeg ja koht – 16. märts 2015, kell 10.30 Tapal.
 2. Osavõtjad – üldhariduskoolide 1.-6. klasside õpilased. Tapale ootame igast maakonnast kahte esinejat (1 nooremast ja 1 vanemast vanuserühmast). Lisaks maakondadele on oodatud kaks esinejat (1 nooremast ja 1 vanemast vanuserühmast) ka Tallinnast ja Tartust. Tapa linnast saavad osalemisõiguse neli esinejat (Tapa Gümnaasiumist 1+1 ja Tapa Vene Gümnaasiumist 1+1).
  Toimkond võib esitada kutse (pärast registreerimistähtaja lõppu s.o alates 6. märtsist 2015) ka kolmandale etlejale maakonnast, kui mõni maakond ei ole kasutanud oma õigust konkursile registreeruda.
 3. Hindamine – kahes vanuserühmas:
  1. noorem vanuserühm (1.–3. klass);
  2. vanem vanuserühm (4.–6. klass).
 4. Esinemise pikkus – kuni 6 minutit.
 5. Esinemiskava – üks Ellen Niidu luuletus ja üks vabalt valitud eesti lastekirjaniku luuletus.
 6. Esinemiskoht – Tapa Gümnaasium, Pargi 12, Tapa.
 7. Registreerimine – hiljemalt 5. märts 2015.
  Registreerimiseks saata meil aadressile .
  Registreerimisel teatada:

  1. esineja ees- ja perekonnanimi;
  2. kool ja klass;
  3. maakond/linn;
  4. juhendaja ees- ja perekonnanimi;
  5. juhendaja kontaktandmed (telefon, meiliaadress);
  6. luuletuste pealkirjad esitamise järjekorras.
 8. Informatsioon
  Mae Mitt – tel 323 2085, Tapa Linnaraamatukogu / Tapa Valla Kirjandusklubi
  Ere Käärmaa – tel 323 2081, Tapa Linnaraamatukogu / Tapa Valla Kirjandusklubi
  E-post –

Võistlus toimub üle aasta kevadise koolivaheaja esimesel esmaspäeval Tapal, kus Ellen Niit on aastatel 1938–1943 koolis käinud.

Eelmiste konkursside tulemused ja pildid leiate Tapa Linnaraamatukogu kodulehelt – www.tapa.lib.ee.

KOHTUMISENI!

/2015. a võistlusjuhend/ (.pdf)