Raamatukogude, artiklite andmebaasid

OtsinguportaalEesti Rahvusraamatukogu otsin­gu­por­taal
E-kataloog Ester logoE-kataloog ESTER — E-kataloog ESTER on 15 Eesti suu­re­ma raa­ma­tu­ko­gu ühis­ka­ta­loog.
RIKSWEB väravRIKSWEB väravRIKS’i kasu­ta­va­te raa­ma­tu­ko­gu­de elekt­ron­ka­ta­loo­gid
Urram logoURRAM — Eesti raa­ma­tu­ko­gu­de ühis­ka­ta­loog
Kodulugu logoKODULUGU — Eesti rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­de ühi­ne kodu­loo­li­se info tal­le­ta­mise süs­teem
ISE logoISE — Eesti artik­li­te and­me­baas
Eesti Lastekirjandue Keskuse logoEesti Lastekirjanduse Keskus
Eesti rahvusbibliograafiaERB — Eesti Rahvusbibliograafia and­me­baas
Bibliograafiline õigusalane andmebaasBIE — Bibliograafiline õigusala­ne and­me­baas
Digiteeritud Eesti ajalehedDEA — Digiteeritud Eesti aja­le­hed
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivDIGARDIGAR on Rahvusraamatukogu kasu­ta­ja­kesk­kond, mis prae­gu pakub juur­de­pää­su digi­taalar­hii­vis tal­le­ta­tud väl­ja­an­ne­te­le.