Raamatukogude, artiklite andmebaasid

OtsinguportaalEesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
E-kataloog Ester logoE-kataloog ESTER — E-kataloog ESTER on 15 Eesti suu­re­ma raa­ma­tu­ko­gu ühiskataloog.
RIKSWEB väravRIKSWEB väravRIKS’i kasu­ta­va­te raa­ma­tu­ko­gu­de elektronkataloogid
Urram logoURRAM — Eesti raa­ma­tu­ko­gu­de ühiskataloog
Kodulugu logoKODULUGU — Eesti rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­de ühi­ne kodu­loo­li­se info tal­le­ta­mise süsteem
ISE logoISE — Eesti artik­li­te andmebaas
Eesti Lastekirjandue Keskuse logoEesti Lastekirjanduse Keskus
Eesti rahvusbibliograafiaERB — Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas
Bibliograafiline õigusalane andmebaasBIE — Bibliograafiline õigusala­ne andmebaas
Digiteeritud Eesti ajalehedDEA — Digiteeritud Eesti ajalehed
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivDIGARDIGAR on Rahvusraamatukogu kasu­ta­ja­kesk­kond, mis prae­gu pakub juur­de­pää­su digi­taalar­hii­vis tal­le­ta­tud väljaannetele.