Aasta 2018 tegijad looduses

12. märt­sist 20. april­lini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aasta 2018 tegi­jad loo­duses”. Raamatunäitus tut­vus­tab selle aasta looma ilvest, lindu met­sist, seent tule­taela, lib­li­kat pää­su­saba, puud lau­ka­puu ja …

Oma leib on kõige magusam

21. märt­sist 28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Oma leib on kõige magu­sam”. Eestiaegsed ret­sep­tid on ela­nud usku­ma­tult visalt, kan­du­des põl­vest põlve hoo­li­mata rii­gi­kor­rast või toor­aine …

Tegelased elust enesest

20. märt­sist 12. april­lini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Tegelased elust ene­sest”. Kadri Hinrikuse raa­mat „Katariina ja her­ned” oli tänavu Kultuurkapitali las­te­kir­jan­duse auhinna nomi­nen­tide hul­gas. Sama raa­mat päl­vis …

Head laste- ja noorteraamatud 2017

13.–29. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus pop-up näi­tus „Head laste- ja noor­te­raa­ma­tud 2017”. Lastekaitse Liidu eest­ve­da­misel vali­sid las­te­kir­jan­duse eks­per­did 2017. aas­tal ilmu­nud uudis­kir­jan­duse hul­gast välja Hea Lasteraamatu ja …