(Eesti) Aeg ja ruum

(Eesti) 25. vee­bru­ar­ist 1. juuni­ni on Jäne­da los­si keldris ja taga­trep­pi­del Jäne­da Kooli 8. ja 9. klas­si õpi­laste näi­tus “Aeg ja ruum”.

Näi­tus loo­di “EV 100: Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jek­ti “Kun­st raa­matukokku” raames ning on inspireer­i­tud Eesti ajaloost, pres­i­den­tidest ning noortekul­tu­urist. …