(Eesti) Aeg ja ruum

(Ees­ti) 25. veebruarist 1. juu­ni­ni on Jäne­da los­si keld­ris ja taga­trep­pi­del Jäne­da Koo­li 8. ja 9. klas­si õpi­las­te näi­tus “Aeg ja ruum”.

Näi­tus loo­di “EV 100: Tee­me Ees­ti­le kin­gi­tusi” pro­jek­ti “Kunst raa­ma­tu­kok­ku” raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Ees­ti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noor­te­kul­tuu­rist. …