Aasta 2018 tegijad looduses

12. märt­sist 20. april­lini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aasta 2018 tegi­jad loo­duses”. Raamatunäitus tut­vus­tab selle aasta looma ilvest, lindu met­sist, seent tule­taela, lib­li­kat pää­su­saba, puud lau­ka­puu ja …

Elagu Eesti !

12. veebruarist 9. märt­sini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Elagu Eesti!”. Sellel aas­tal saab Eesti Vabariik 100-aastaseks. Meil on oma ema­keel, rah­vus­lind ja -lill, oma pre­si­dent ja lipp.

Eno Raua lastelood

7.–27. veebruarini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Eno Raua las­te­lood”. Tuntud las­te­kir­ja­nik ja -luu­le­taja Eno Raud ei vaja suurt tut­vus­ta­mist. Tema loo­min­gut on luge­nud pal­jud põlv­kon­nad. Tuntumad …

Talverõõmud

2.–19. jaa­nua­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Talverõõmud”. Kuigi õues on lumega keh­vad lood saab talve nau­tida näi­tu­sel. Välja on pan­dud pil­did, lood ja raa­ma­tud tõe­li­selt lumi­sest …

Paljon onnea, naapurit !

30. novemb­rist 28. det­semb­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Paljon onnea, naa­pu­rit!”. Raamatunäitus tut­vus­tab meie üle­lahe naa­ber­maad. Soome saa­vu­tas ise­seis­vuse 6. det­semb­ril 1917 ja sel­lel aas­tal tähis­ta­vad …