Ammuuuseum

12. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu mõle­mal kor­ru­sel Piret Mildebergi näi­tus „Ammuuuseum”. Kunstnik tut­vus­tab oma näi­tust järg­mi­selt : „Olen sün­di­nud  imeilu­sal loo­duse tär­ka­mise ajal ja tähe­mär­gilt …

Pipi Pikksuka jõulupuu

27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Pipi Pikksuka jõu­lu­puu”. Sel tal­vel kut­sume lapsi meie mui­nas­ju­tu­tuppa kaema Pipi Pikksuka jõu­lu­puud. Segasumma suvila jõu­lu­kau­nis­tused val­mis­ta­sid Tapa Gümnaasiumi õpi­lased …