Raamatuesitlus – „Tommi”

19. märt­sil kell 15.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­e­sit­lus. Anne Grave on Jäneda Kooli õpe­taja, kel­lel ilmus äsja esi­mene raa­mat. „Tommi” jutus­tab seits­me­aas­tasest poi­siklu­tist, kes elab koos emaga …

Luulelõuna Kairi Krooniga

Luulelõuna Kairi Krooniga” – 13. märt­sil kell 13.00 loeme Jäneda raa­ma­tu­ko­gus luu­le­tusi. Oma auto­ri­luu­lega esi­neb Kairi Kroon, kuid ka igal kuu­la­jal on või­ma­lus ette lugeda talle …

Kingitus Eestile : 100 tundi ettelugemist

16. veebruaril kell 14.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Kingitus Eestile : 100 tundi ette­lu­ge­mist”. ERÜ maa­raa­ma­tu­ko­gude sekt­siooni üles­kut­sel kin­gi­takse EV-le sün­ni­päe­vaks 100 tundi ette­lu­ge­mist. Iga ette­lu­ge­mine jääd­vus­ta­takse fotole, …

Mälutreening

25. oktoob­ril kell 13.00 juhendab Anu Jonuks mälu­tree­nin­gut. Üritus toi­mub Jäneda los­sis, sobib igas eas ini­mes­tele ja on tasuta. Ühtasi tähis­tab see üri­tus sel­le­aas­tast Täiskasvanud …

Virumaa murdekeeled

25. oktoob­ril kell 12:00 Saksi raa­ma­tu­ko­gus tee­ma­päev „Virumaa mur­de­kee­led”. Kohale tuleb rah­vast Kirjandusmuuseumist, Viru Instituudist ja esi­ne­jad.

Mustrid ja lõimed

15. sep­temb­rist 19. oktoob­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mustrid ja lõi­med”. Praegu Lehtses, kuid varem aas­taid Jänedal ela­nud Evi-Maie Toomla alus­tas oma esi­meste näpu­töö­dega juba päris …

Vestlus Raimond Kaugverist

15. mail kell 18.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Vestlus Raimond Kaugverist”. Arlet Palmiste tut­vus­tab Raimond Kaugveri loo­min­gut, tema aval­da­mata romaani „Viimse meheni” ning Piibe Teatri lavas­tust „Mees …