Värvilise printimise ja koopia tegemise võimalus tänasest ka Lehtse raamatukogus

Tä­nas­est (06.02.2013) on või­ma­lik ka Lehtse raa­matuko­gus teha arvutist värvil­isi väl­japrinte ning koop­i­aid. Trükki­da on või­ma­lik kuni A4-for­maadis dokumente.

Teenust os­u­tatakse ke­hti­va hin­nakir­ja alusel — 0,45 € / lehekülg.