Sinimustvalge

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Sin­imust­valge.

Meie vabari­i­gi 95. sün­nipäe­vaks panime väl­ja raa­matud, mille piltidel on ka­su­tatud sin­imust­val­get värvi­la­hen­dust. Väl­japanek pakub ka mõt­teid pidupäe­va kau­nis­tuste tegemiseks nen­des värvides.