Metsas käisid — hunti nägid?

11.–28.03.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Met­sas käisid — hunti nägid?.

Raa­matu­väl­japanek 2013. aas­ta loomast — hundist. Kuidas meie es­i­vane­mad hunti suh­tusid ning kuidas tä­napäe­val hunt meie ellu pu­u­tub. Lisaks hundi­jutte ja luuletusi.