Hoidistatud tarkused

01.03.2013–13.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Hoidis­tatud tarkused.

Raa­matunäi­tuse tel­jeks on Merike Miti raa­mat „Väär­tuskas­va­tus Tarkuste Hoidiste abil“, mis on rah­vapärimusel põhinev ideekogu­mik. Väl­jas on raa­matud, mis pu­udu­tavad er­inevaid väär­tusi. Neile lisaks leiab so­bi­vaid vanasõnu.