Rahvusvaheline lasteraamatupäev - 2. aprill 20132013. aas­ta rah­vus­va­he­li­se las­te­raa­ma­tu­päe­va spon­soriks on IBBY (Rah­vus­va­he­li­se Noor­soo­kir­jan­duse Nõu­ko­gu) USA sekt­sioon.
Sõnu­mi autor on Pat Mora (1942), ing­li­se ja his­paa­nia kee­les kir­ju­tav tun­nus­ta­tud luu­le­ta­ja ja pil­di­raa­ma­tu­te autor New Mexico osa­rii­gist.
Pla­ka­ti autor on afroamee­ri­ka kir­ja­nik, jutu­vest­ja, kunst­nik ja muu­sik Ash­ley Bryan (1923).

*****
Pat Mora

Raa­ma­tu­rõõm ümber ilma

Loe­me koos, sina ja mina.
Näe, täh­te­dest saa­vad sõnad
ja sõna­dest raa­ma­tud,
mil­le järe­le siru­ta­me käed.

Kuu­le­me sosi­naid
ja lehe­kül­ge­del mühi­se­vaid jõge­sid,
karusid Kuu­le
nal­ja­kaid lau­le laul­mas.

Käi­me sala­pä­ras­tes los­si­des
ja meie kätest tõu­se­vad õits­vad puud
otse tae­vas­se. Vah­vad tüd­ru­kud len­da­vad,
poi­sid püüa­vad sära­vaid täh­ti.

Loe­me koos, sina ja mina, edasi ja edasi,
raa­ma­tu­rõõm tiir­leb ümber ilma.

Tõl­ki­nud Kät­lin Kald­maa