Rahvusvaheline lasteraamatupäev - 2. aprill 20132013. aas­ta rahvus­va­he­lise laster­aa­matupäe­va spon­soriks on IBBY (Rahvus­va­he­lise Noor­sookir­jan­duse Nõukogu) USA sek­t­sioon.
Sõn­u­mi autor on Pat Mora (1942), inglise ja his­paa­nia kee­les kir­ju­tav tun­nus­tatud luule­ta­ja ja pildiraa­matute autor New Mex­i­co osari­igist.
Plakati autor on afroameeri­ka kir­janik, jutu­vest­ja, kun­st­nik ja muusik Ash­ley Bryan (1923).

*****
Pat Mora

Raa­maturõõm ümber ilma

Loeme koos, sina ja mina.
Näe, täht­edest saavad sõnad
ja sõnadest raa­matud,
mille järele siru­tame käed.

Kuuleme sosi­naid
ja lehekülgedel mühi­se­vaid jõgesid,
karusid Kuule
nal­jakaid laule laul­mas.

Käime salapärastes los­sides
ja meie kätest tõu­se­vad õitsvad puud
otse taevasse. Vah­vad tüdrukud len­davad,
poisid püüavad sära­vaid tähti.

Loeme koos, sina ja mina, edasi ja edasi,
raa­maturõõm tiir­leb ümber ilma.

Tõlk­in­ud Kätlin Kald­maa