01.04.2013–27.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Jürikuu.

Rah­vakalen­dris kannab aprill mitut nime: jürikuu (jüripäe­va jär­gi), sulakuu (sulavate lume­hangede jär­gi), mahlakuu (puudes liiku­vate mahlade jär­gi), nal­jakuu (nal­japäe­va jär­gi), puhkekuu (varsti puhke­vate pun­gade jär­gi). Tutvus­tame näi­tusel april­likuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: karjalaske‑, künni‑, jüri- ja markusepäev. Talu­rah­va aas­ta algas jüripäe­val, siis pal­gati tal­lu abilised ja sel päe­val ei toht­in­ud majast mida­gi väl­ja anda.