3.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu I kor­rusel Talv Viru­maal. Ilmar Mesi lood­us­fo­tode näi­tus.

Ees­ti­maa on ilus, olgu aas­taaeg milline tah­es. Ilmar Mesi 34 talvist fotopilku Viru­maa lood­use­le tek­i­tavad soo­ja tunde, mis sest, et fotodel on jääd ja lund.