Talv Virumaal. Ilmar Mesi loodusfotode näitus

3.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Talv Viru­maal. Il­mar Mesi lood­us­fo­tode näitus.

Ees­ti­maa on ilus, olgu aas­taaeg milline tah­es. Il­mar Mesi 34 talvist fo­topilku Viru­maa lood­use­le tek­i­tavad soo­ja tunde, mis sest, et fo­todel on jääd ja lund.