1.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Palju ÕNNE, Teet Kallas!.

Teet Kallas on tele­sar­ja “Õnne 13” kauaaeg­ne stse­nar­ist. Ta on kir­ju­tanud romaane, nov­el­le, esseid, kolumne, tõlkeid, filmist­se­naar­i­ume. Hoides kätt elu pul­sil ja usku südames, on ta kir­ju­tanud end rah­va südamesse.