Konnakontsert

6.–31. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Kon­nakontsert.

Käes on igake­va­dine kon­nakontser­di aeg. Kraavid ki­havad ja pul­bit­se­vad ke­vadrahutus­es krook­su­jat­est. Raa­matu­väl­japanekus leiab nii hu­vi­ta­vat lugemist kon­nade elust kui ka lõbu­said lastejutte.