Kevadised kepsutamised

13. mail Ke­vadised kep­su­tamised Jäne­da Kooli 1. ja 3. klassiga.

Räägime rah­vakalen­dri täht­päe­vadest maiku­us. Mõtleme ise väl­ja täht­päe­vi ja an­name neile sisu: en­nus­tused, kombed, män­gud jne. Võ­tame lugemisaas­ta kokku ja val­ime suvelugemist.