Pärandilaegas — Jäneda

22. mail Jäne­da raa­matuko­gus Pärandi­lae­gas – Jäneda.

Tra­dit­siooni­line 9. klas­si lõpuüri­tus Jäne­da Kooli õpi­laste­ga. Räägime Jäne­da minevikust, ole­vikust ja tule­vikust käies läbi los­si keldrist pööninguni.