Kapten, kapten, kannan ette

17. april­list 25. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Kapten, kapten, kan­nan ette.

Kapten on oma lae­va ja selle meeskon­na juht. Tal on kapteni aukraad ja ta on kõrgeim võimukand­ja lae­val. Vanasõ­na­gi ütleb: „Kapten laevas, Ju­mal taevas“. Kapteni üle­sanne on viia laev üh­est sadamast teise. Reis võib kesta mõnest tun­nist mitme ku­u­ni. Kaubal­ae­va kapten juhib lae­va las­timist ja meeskon­da. Mer­el juhib ta lae­va ja selle manöövreid.

Kapten, kapten, kan­nan ette, et meie raa­matunäi­tusel on väl­jas ju­tud ja lu­ule­tused kapten­itest. Näi­tuselt leiab ka mere­meeste ütlemisi ja lus­takaid li­is­usalme kapteni ko­h­ta.