2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lehekuu.

Maikuu kannab rah­vakalen­dri jär­gi mitut nime: lehekuu (puude lehtem­ine­mise jär­gi), õiekuu (õit­se­vate kevadlillede jär­gi), toomekuu (toomepu­ude ehk toomin­gate õidepuhkemise jär­gi), külvikuu (külvitööde jär­gi). Tutvus­tame maikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: vol­bripäe­va, kevadist nigu­lapüha, tae­vamine­mis­püha ja nelipühi. Toomekuu raa­matunäi­tuselt saame tea­da, miks kut­sus vanarah­vas toomin­gat kar­tulipuuks. Toomin­ga rah­vapärased nime­tused on tumil­gas, tuum, toom, meied. Kui maiku­us mets läheb rut­tu lehte, peab põl­lumees hakka­ma kahe käe­ga kül­va­ma.