Loomispisikust nakatunud

10. ju­u­nist — 30. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus käsitöönäi­tus Loomispisikust nakatunud.

Jäne­da küla 660. ju­ube­li puhul ning Kul­tu­uripäran­di aas­ta tähis­tamiseks on kokku kogutud Jäne­da küla tublide käsitöömeistrite loom­ing. Elav, kirev ning põnev näi­tus jääb avatuks kogu suveks.