Puhas vesi annab elu

Puhas_vesi_annab_elu10. ju­u­nist 30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Puhas vesi annab elu.

Käesolev aas­ta on rahvus­va­he­liselt nimetatud veealase koost­öö aas­taks. See on aas­ta, mil puh­ta vee väär­tus­tamise­le ja ri­ikide­va­he­lise­le koost­ööle sel alal pööratakse er­ilist tähelepanu.