Suitsusaun — ehe eesti saun

1. ju­ulist 30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Suit­susaun — ehe eesti saun.

Suit­susaun on Eestis taas au sisse tõus­mas. Enam­jagu seda tüüpi saunu asub Võru­maal ja Se­tu­maal. Suit­susaunal on tähtis osa meie pärand­kul­tu­uris, seetõt­tu tahavad võrokesed saa­da sel­l­ele UN­ESCO kaitse.