Jäneda 660

Jäneda 660 postkaartJäne­da küla 660. ju­ube­li puhul on il­munud postkaart. Kaar­di esikül­je moodustab pilt­mo­sai­ik sell­est, mis on meie külas läbi ajaloo er­ilist ja omapärast. Näiteks üks su­uri­maid Eesti kait­selin­nuse­ase­meid Jäne­da Lin­namä­gi või vana pul­li­tall, mis on teatriks üm­ber ehi­tatud. Lisaks fo­todele on esikül­jel kir­jad Jäne­da ajalooliste nimede­ga ning arv 660. Iga vaate ko­h­ta on kaar­di tagakül­jel väike tutvustus.

Kaart il­mub tänu Jänedal asu­va fir­ma Agorek ra­halise­le toele, ku­jun­da­ja Li­ina Kaldile ning lahketele fo­tode ja­ga­jatele Erik Lööper ja Georg Särekanno.

Kaar­ti saab osta Jäne­da raa­matuko­gust, muu­se­u­mist ja Käsitöökeskus­est ning Tapa linnaraamatukogust.

Sir­je Reinula
Jäne­da raamatukogu