Sügis tantsib õues

2. sep­tem­brist — 20. sep­tem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Sügis tantsib õues.

Sügis pole veel käes, vaid vilk­samisi on teda aima­ta kir­juks muu­tu­vates pu­u­võrades ning kip­i­tav-kül­mas hom­mikukastes. Sel­l­ist soo­jen­dus­tantsu enne marumür­g­liks kas­vamist võib ju nau­ti­da õues, aga miks mitte ka toas raa­matute seltsis.