Luule Nurga rahvusliku käsitöö näitus

Luule Nurga isikunäitus - plakat10. sep­tem­brist — 31. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus Lu­ule Nur­ga rahvus­liku käsitöö näi­tus. Näi­tuse tutvus­tus 21. sep­tem­bril kell 12.00. Lu­ule Nur­ga on tun­tud ja tun­nus­tatud käsitöömeis­ter ning ‑õpeta­ja. Praegu tegut­seb ta ar­mas­tatud alal MTÜ‑s Loometöö. Õp­pi­des ja õpetades on läbi aas­tate valmin­ud ka tema enda rah­varõi­vaste kom­plek­tid ning nende ju­urde ku­u­lu­vad kau­nid lisandid.