Mihklikuu

Mihklikuu02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mihk­likuu.

Sep­tem­ber kannab rah­vakalen­dri jär­gi mi­tut nime: mihk­likuu (mihk­lipäe­va jär­gi), sügiskuu (al­ga­va sügise jär­gi), ka­nar­bikukuu (õit­se­va ka­nar­biku jär­gi), pohlakuu (pohlade ko­r­jamise aja jär­gi), jahikuu (jahi­hooa­ja al­guse jär­gi), kaalukuu (saakide mõõt­mise aja jär­gi). Mihk­likuu näitab sel­gelt, et suvi on läbi. Vih­ma sa­jab ti­hedamalt, päe­vad on lühikesed ja ku­lu­vad käest. Mihk­lipäe­vaks pidi väl­itööde­ga ühele poole saa­ma ja al­gasid naiste tubased tööd. Nagu ütles va­narah­vas, et mihk­lipäe­vaks pidi ole­ma naeris koopas ja naine toas. Mihk­lipäe­va laud kaeti rikka­like sügisan­dide­ga.