Hüüa, hüüa, pillikene!

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Hüüa, hüüa, pillikene!

Muusikari­is­tad ja pil­limäng on meie rah­vakul­tu­uri lahuta­matu osa. Pill on eluliselt täht­sate ta­van­dite saat­jaks, pil­limäng pakub in­ime­se­le lõõ­gas­tust ja es­teetilist naudingut. Väl­japanek tutvustab eesti rah­va­pille ja ka pillimeistreid.