Vana karu lõi trummi

Vana karu lõi trummi02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Vana karu lõi trum­mi.

Raa­matunäi­tus: “Vana karu lõi trum­mi“ tutvustab rah­vapärimust karuoti ko­h­ta. Karust on lood­ud rah­va­jutte, vanasõnu, mõis­ta­tusi, li­is­usalme. Kõik teavad rah­valaulu vanast karust, kes trum­mi lõi. Lisaks võib näi­tuselt ot­si­da ka selle looma rah­vapära­seid nime­tusi. Mesikäpp jagab ka in­imestele õpe­tussõnu, kuidas teda ko­hates met­sas käituda.